particulieren | scholen

Trainingen voor Scholen op Locatie

Betere concentratie en daardoor de tekst beter begrijpen en onthouden. Wie wil dat niet voor zijn/haar leerlingen? De Tovani methode is toepasbaar op ALLE tekstsoorten op ALLE vakgebieden en OOK uitermate geschikt voor leerlingen met concentratiestoornissen zoals AD(H)D.

Door het toepassen van de Tovani methode, leert de lezer:

  • ZELF de concentratie vasthouden tijdens het lezen
  • ZELF verantwoordelijkheid nemen voor het eigen denk-, lees- en leerproces
  • ZELF het moment van vastlopen herkennen
  • ZELF fix-up strategieën toepassen
  • ZELF motivatie opbrengen voor lange, moeilijke en/of saaie teksten
  • ZELF hoe hij/zij door beter lezen hoger kan scoren op toetsen en examens

Tevens krijgt de docent betere handvaten om individuele feedback te geven.

Meer informatie over de inhoud van de specifieke trainingen? Click op deze link: http://vde-education.nl/pages/...


Goede voorbeelden, enthousiaste docent en praktische opdrachten

Docent Segbroek College, Den Haag

© 2023 van den Ende Educationwebdesign: Pixo Creative