particulieren | scholen

BASISONDERWIJS:

- OBS de Zuidwester in Heiloo (openbare basisschool) www.obsdezuidwester.nl

- OBS de Bareel in Heemskerk www.tabijn.bareel.nl

OBS de Violenschool in Hilversum www.violenschool.nl

- OBS Dalton school in Hilversum www.degooisedaltonschool.nl


VOORTGEZET ONDERWIJS:

- Aletta Jacobs College Hoogezand-Sappemeer (GYMNASIUM/ATHENEUM/HAVO/MAVO) http://www.aletta.nl/Aletta

- Amsterdams Lyceum (GYMNASIUM/ATHENEUM): www.amsterdamslyceum.nl

- Het Schoter in Haarlem (MAVO/HAVO/VWO) www.schoter.nl

- Het Drachter Lyceum in Drachten (HAVO/VWO/GYMNASIUM) www.singelland.nl/drachtsterlyceum

- Kaj Munk College Hoofddorp (MAVO/HAVO/VWO) www.kajmunk.nl

- KSG Apeldoorn (MAVO/HAVO/(TTO)VWO) www.ksg-apeldoorn.nl

- Mendel College Haarlem (MAVO/HAVO/ATHENEUM) www.mendelcollege.nl

- OSG Willem Blaeu in Alkmaar (MAVO/HAVO/VWO/GYMNASIUM) www.willemblaeuw.nl

- PCC Petrus Canisius College in Alkmaar: 5 vestigingen (MAVO/HAVO/VWO) www.pcc.nu

- Pieter Nieuwland College in Amsterdam (HAVO/VWO) www.pieternieuwland.nl

- Scala College in Breda (MAVO) www.scalabreda.nl/

- RSG Slingerbos/Levant Harderwijk (MAVO/HAVO/VWO/GYMNASIUM) www.rsgslingerboslevant.nl

- Segbroek College in Den Haag (MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM) www.segbroek.nl

- Stanislas College Delft (MAVO/HAVO) www.stanislascollege.nl

- Zandvliet College Den Haag (HAVO/VWO) www.zandvlietcollege.nl


VAVO:

- NOVA College Haarlem (MAVO/HAVO/VWO)www.novacollege.nl


HOGER ONDERWIJS:

- ICLON Universiteit Leiden (Good Practice Day voor docenten moderne vreemde talen) www.iclon.leidenuniv.nl


PARTICULIEREN:

Leerlingen van basisscholen en uit het voortgezet onderwijs in o.a. Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem

Zelfstandigen en werknemers uit de financiële sector en het onderwijs


Ik zakte voor mijn examen Engels met een 4.2, maar door de training Beter Examen met de Tovani methode, haalde ik een 7.8 voor mijn herkansing!!!

Anna, 5H, Heiloo

© 2023 van den Ende Educationwebdesign: Pixo Creative